Раздел: Беременность и роды
23.06.10

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про пологовий будинок

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про пологовий будинок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.12.2003  № 620

1. Пологовий будинок є самостійним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної стаціонарної допомоги.

2. Пологовий будинок підпорядковується територіальному органу охорони здоров'я.

3. Пологовий будинок може бути клінічною базою кафедр акушерства та гінекології, неонатології вищих медичних навчальних закладів (відповідно до наказу МОЗ України від 05.06.1997 р. № 174 "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я").

4. Керівництво пологовим будинком здійснюється головним лікарем, який призначається на посаду та звільняється власником майна.

5. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення пологових будинків медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до діючих нормативів у встановленому порядку.

6. Структурні підрозділи пологового будинку:

- приймально-оглядове відділення;

- відділення патології вагітності;

- пологове фізіологічне відділення з індивідуальними пологовими залами та передпологовими палатами (індивідуальні пологові зали без передпологових палат за наявності умов);

- післяпологове фізіологічне відділення з ліжками спільного перебування матері та дитини; (із спільним перебуванням матері та дитини);

- відділення неонатального догляду та лікування новонароджених;

- обсерваційне відділення з індивідуальними пологовими залами та передпологовими палатами (індивідуальні пологові зали без передпологових палат за наявності умов), з боксами;

- відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (для жінок);

- відділення інтенсивної терапії новонароджених;

- відділення трансфузіології;

- пологовий зал сімейного типу;

- відділення оперативної гінекології;

- відділення консервативної гінекології;

- жіноча консультація;

- лікувально-діагностичні відділення з кабінетами ультразвукової діагностики, рентгенологічним відділенням (кабінетом);

- лабораторія;

- денний стаціонар;

- організаційно-методичний відділ з кабінетом обліку і медичної статистики, оснащений сучасними засобами отримання та передачі інформації;

- аптека;

- центральний стерилізаційний блок з відділенням дезинфекції;

- господарчий підрозділ (пральня, харчоблок, склади);

- медичний архів;

- медична бібліотека.

7. Персонал пологового будинку керується діючим чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров'я, посадовими інструкціями.

8. Розрахункова площа приміщень пологового будинку повинна відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001").

9. Штатний розклад пологового будинку складається відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і затверджуються відповідним органом охорони здоров'я.

10. Основними завданнями пологового будинку є:

10.1. Надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим згідно з "Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".

10.2. Забезпечення пацієнтів невідкладною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною допомогою.

10.3. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною допомогою.

10.4. Впровадження у практику сучасних засобів діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань.

10.5. Своєчасне скерування при необхідності пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги згідно з визначеними рівнями організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні.

10.6. Здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.

10.7. Організація лікувально-діагностичної допомоги з питань репродуктивного здоров'я подружжю, молоді, особам, що беруть шлюб на стаціонарному етапі.

10.8. Організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам пологового будинку.

10.9. Проведення цитологічного скринінгу на патологію шийки матки усіх пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою вперше за звітний рік.

10.10. Організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних документів.

10.11. Удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та хворим на гінекологічну патологію.

10.12. Вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних технологій надання акушерсько-гінекологічної допомоги.

10.13. Аналіз показників стану здоров'я жінок і дітей, показників якості надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню, розробка заходів щодо їх поліпшення.

10.14. Ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності закладу територіальним органам охорони здоров'я.

10.15. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих. Аналіз та розробка заходів щодо її зниження.

10.16. Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу пологового будинку.

10.17. Забезпечення взаємозв'язку та наступності у роботі зі станцією швидкої медичної допомоги, жіночими консультаціями, амбулаторно-поліклінічними закладами та дитячими поліклініками, спеціалізованими ЛПЗ (дермато-венерологічні лікарні, протитуберкульозний диспансер та ін.).

10.18. Організація зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до вимог чинних нормативних документів.

10.19. Надання інформації про всі випадки внутрішньолікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні випадки та надзвичайні події територіальним органам охорони здоров'я.

10.20. Забезпечення організації проведення патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством, участі у ньому фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим пацієнтам.

10.21. Забезпечення складання статистичних звітів за встановленими зразками. dubaigirls

10.22. Організація роботи щодо попередження випадків раннього соціального сирітства та оформлення документів на новонароджених, від яких відмовились батьки, згідно з чинним законодавством.

10.23. Дотримання персоналом, пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем пологового будинку.

10.24. Створення ліжок денного перебування у гінекологічному та відділенні патології вагітних згідно з показаннями, визначеними у наказі МОЗ від 28.12.02 № 503 "Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні".

10.25. Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї;

первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та інше.

11. Адміністрація пологового будинку має право:

11.1. Від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем та третьою особою.

11.2. Пологовий будинок має у своєму розпорядженні на правах оперативного управління приміщення з відповідною територією, медичне обладнання, апаратуру, медикаменти та розхідні матеріали, господарський інвентар та інше майно, яким володіє, користується та розпоряджається згідно з чинним законодавством.

12. Пологовий будинок із функціями обласного здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю усіх лікувально-профілактичних закладів акушерсько-гінекологічного профілю регіону, у тому числі спеціалізованих служб (планування сім'ї, дитячої та підліткової гінекології).

13. Пологовий будинок співпрацює з іншими закладами охорони здоров'я (центри здоров'я, реабілітаційні центри, клініки, фітотерапевтичні заклади), кафедрами вищих медичних навчальних закладів, відділами науково-дослідних інститутів МОЗ та АМН України, громадськими організаціями з метою проведення медико-соціальних програм, спрямованих на поліпшення охорони здоров'я матерів та дітей згідно з чинним законодавством.

Начальник управління
організації медичної допомоги
дітям і матерям    
Р.О.Моісеєнко

Оставить комментарий к статье:
Только зарегистрированные пользователи могут оставить комментарий к статьеНОВЫЕ СТАТЬИ
ПЕРЕЛІК рекомендованих основних медикаментозних засобів, що застосовуються для лікування новонароджених неонатологічних відділень акушерських стаціонарів
Додаток 16 до Методичних рекомендацій щодо організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
Определение беременности
Наступление беременности в организме женщины приводит к различным сложным изменениям в работе практически всех органов и систем. Определение беременности для женщины является очень важным моментом и может повлиять на всю ее дальнейшую жизнь.
Секреты, которые вы не говорите врачу
Каждая женщина знает, что курение, употребление спиртного, строгие диеты или, напротив, пугающее переедание, равно как и другие тайные слабости, очень опасны во время беременности как для вас, так и для малыша. Переломить свои вредные привычки...
Последние новости

 Kiddli сэкономит время для 90% украинских мам!
Знаете ли вы, где можно найти лучшие садики, спортивные секции, курсы, нянь и другие важные услуги для детей в вашем городе или рядом с вами, не теряя при этом на поиски часов или даже дней вашей...
Экскурсия на завод Агуша
Ранняя осень – отличное время для совместного путешествия вместе с ребенком! В связи с этим «Агуша» с большим удовольствием приглашает Вас и Ваших деток на бесплатную экскурсию по «Заводу Агуша»,...
 «Джеронимо» объявляет июль месяцем Правил Дорожного Движения
Нет лучше способа научить детей чему-то, чем вовлечь их в тематическую игру. Детский центр «Джеронимо», заботясь о знании детей правил дорожного движения, придумал для малышей целый месяц...
На какие жертвы готовы женщины ради стройности?
Ученые не раз проводили исследование на тему того, на что готовы пойти женщины ради стройности. Кто-то из представительниц прекрасного пола готов отказаться от секса, кто-то - от шопинга. Но...
Чем красивее женщина, тем реже она платит
Многие современные женщины предпочитают платить сами за себя на первом свидании. Но, как показало недавнее исследование, не все. Это зависит от внешней привлекательности дамы.

rasskazov.com.uaпо сайту по интернету


СТАТИСТИКА
Зарегистрированных:
Сегодня: 196
Всего: 694810Добавьте себе нашу кнопку

7я Семейный портал в Украине

Код
логин
пароль

ПОСЛЕДНИЕ ТЕМЫ
НА ФОРУМЕ
Облако тегов
беременность ребенок вязание роды лечение на спицах воспитание отношения школа детский сад семейный бюджет красота здоровье психология грудь анализы питание упражнения диета имя малыш развитие ребенка отдых планирование беременности йога фитнес кормящая мама грудное вскармливание фен шуй бесплодие запоры определение беременности уход праздничные блюда семья путешествия праздники отдых образование красивые волосы мода Форум
Видеоролики
Сколько сигарет вы выкуриваете в день:
Стоимость пачки сигарет:
Сколько лет вы курите: